Ενημέρωση & Δραστηριότητες μελών της ΕΛΕΣΥΠ

Προσκαλούνται όλα  τα μέλη της εταιρείας μας να μας αποστέλλουν ενημέρωση για τις επιστημονικές δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, προκειμένου να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΣΥΠ και να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Καλό δε είναι, όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνούν τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου επισυνάπτοντας σχετική ανακοίνωση η οποία δεν θα ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Από το μέλος μας Γεωργία Κωστοπούλου ενημερώθηκαμε για την υλοποίηση Ημερίδας Αγωγής Σταδιοδρομίας

Για την αφίσα πατήστε εδώ

Για την πρόσληση πατήστε εδώ

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "Ημέρες Σταδιοδρομίας"

Από το μέλος μας Γεωργία Κωστοπούλου, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. Κ.Ε.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ενημερωθήκαμε για την Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διοργανώνει σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες ευθύνης της και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου.

Για την Αφίσα πατήστε εδώ

Για το Πρόγραμμα πατήστε εδώ