ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΛΕΣΥΠ σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας και την συμβολή σας στην επιτυχία του επιστημονικού συνεδρίου της ΕΛΕΣΥΠ με θέμα: «Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική  για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» που έγινε στις 4 & 5 Μαρτίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, σας παρακαλούμε μέχρι τις 6/5/2016 να μας έχετε στείλει τα πλήρη κείμενα της ανακοίνωσής σας ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.
Σας ενημερώνουμε ότι κείμενα τα οποία θα κατατεθούν  μετά τις 6/5/2016 ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα είναι πρακτικά αδύνατο να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Για τις προδιαγραφές των κειμένων για έκδοση στα Πρακτικά του Συνεδρίου πατήστε εδώ