Το περιοδικό

Διάθεση του περιοδικού       

1. Στα μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. διατίθεται δωρεάν.

2. Στα μη μέλη τα τεύχη της Επιθεώρησης Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού διατίθενται από την ΕΛΕΣΥΠ ως εξής:

Από το τεύχος 1 και μέχρι το τεύχος 80-81  προς 5 ευρώ το καθένα.
Από το τεύχος 82-83 προς 10 ευρώ το καθένα.

Η αποστολή τευχών αξίας μικρότερης των 15 ευρώ γίνεται με επιβάρυνση των ταχυδρομικών εξόδων του παραλήπτη. Ειδάλλως, τα έξοδα βαρύνουν την ΕΛΕΣΥΠ.