Ηλεκτρονικά Τεύχη

Το ΔΣ της ΕΛΕΣΥΠ αποφάσισε, για διευκόλυνση των μελών  του, αλλά και την προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, να αναρτά τα πρακτικά των Συνεδρίων της ΕΛΕΣΥΠ στην ιστοσελίδα, ώστε να είναι περισσότερο εύκολα προσβάσιμα σε όλους.

Η διαδικασία «σκαναρίσματος» είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, για τον λόγο αυτό ζητάμε αφενός την κατανόησή σας για τους «αργούς» ρυθμούς μας, αφετέρου την συμβολή σας.

Για το τεύχος 66-67 (Πρακτικά Συνεδρίου 2002) πατήστε εδώ

Για το τεύχος 82-83 (Πρακτικά Συνεδρίου 2007) πατήστε εδώ

Για τα Πρακτικά του Συνεδρίου 2006 πατήστε εδώ

Για το τεύχος 101 (Πρακτικά Συνεδρίου 2012) πατήστε εδώ

Για το τεύχος 107 (Πρακτικά Συνεδρίου Μαρτίου 2016) πατήστε εδώ