Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2013

1. Career Development and Contexts: Reflecting Experiences, Identifying Common Ground and Exploring Opportunities

2. H Mεταβλητότητα της Επαγγελματικής Ζωής και οι Επιπτώσεις της στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Επαγγελματική Σταδιοδρομία

4. Αξιοποίηση των Ψυχοεκπαιδευτικών Ομάδων για την Υποστήριξη των Μαθητών

5. Ατομικοί και κοινωνικοί διαμορφωτικοί παράγοντες των αντιλήψεων αυτοποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

6. Αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική απασχόλησης ανέργων Εμπειρίες από την πράξη

7. Δυνατότητες και περιορισμοί αναζήτησης εργασίας σε μια παγκόσμια διαδικτυακή αγορά εργασίας την εποχή της μετανεωτερικότητας

8. Εγκάρσιες Δεξιότητες-Κλειδιά: εφόδια που αποκτώνται στην εκπαίδευση για την ενίσχυση της σταδιοδρομίας

9. Επαγγελματικός Προσανατολισμός, μέσω Ατομικής Συμβουλευτικής Ομηλίκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10. Επαγγελματικός προσανατολισμός φοιτητών με ομαδική συμβουλευτική ομηλίκων : το παράδειγμα του ΣΥΚΕΟΜ

11. (ΕΣΥΟΜ) Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων: Ιστορικό και σκεπτικό ίδρυσης, στόχοι, εφαρμογές

12. Η Υπαρξιακή Προσέγγιση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

13. Διαχείριση σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια των σπουδών: Η αναγκαιότητα της ενεργοποίησης και απόκτησης (εργασιακής) εμπειρίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών

14. Μέντορες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες Β` Λυκείου

15. Μοντέρνες και μεταμοντέρνες θεωρήσεις της Συμβουλευτικής της Σταδιοδρομίας: Μια αποτελεσματική συνύπαρξη στη θεωρία, έρευνα και πράξη

16. Παρέχοντας πιο επαγγελματικές υπηρεσίες: οι συστημικές παρεμβάσεις του ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

17. Πρωτεϊκή καριέρα & οργανωσιακή δέσμευση: Σύγχρονες διαστάσεις στη διαχείριση σταδιοδρομίας

18. Συμβουλευτική Ομηλίκων και θετική ψυχολογία

19. Στάσεις & προσδοκίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού

20. Διαχείριση σταδιοδρομίας  κατά τη διάρκεια των σπουδών: Η αναγκαιότητα της ενεργοποίησης & απόκτησης (εργασιακής) εμπειρίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών

21. Η αυτοαποτελεσματικότητα στη λήψη επαγγελματικής απόφασης και η σχέση της με την εργασιακή εμπειρία φοιτητών/τριών