Παρουσιάσεις Συνεδρίου 2014

1. Διερεύνηση τάσεων πράσινης επιχειρηματικότητας των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων του Ηρακλείου Κρήτης

2. Νέοι και Επιχειρηματικότητα: Εντοπισμός και καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων

3. Οι μεταφορές στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας: Αφηγηματική προσέγγιση

4. Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

5. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας

6. Γνώσεις, Δεξιότητες & Επιχειρηματικότητα. Ο ρόλος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας

7. Διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για μαθητές ΕΠΑΛ και σπουδαστές ΙΕΚ

8. ΕΣΠΑ 2014-2020 και Επιχειρηματικότητα - Πολιτικές που αποτυπώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα και προωθούμενες δράσεις

9. Η Νεανική Επιχειρηματικότητα μέσα από τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

10. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως παράγοντας ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αγροτικών συνεταιρισμών. Παρουσίαση και ανάλυση επιτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών

11. Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δομική αποστολή την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

12. Διευρεύνηση θεματικών ενοτήτων της αγωγής σταδιοδρομίας με τρεις προτάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής στην τοπική αγορά εργασίας και έμφαση στην ενίσχυση της πρώιμης επιχειρηματικής συνείδησης του μαθητή

13. Από το «(SCHO)OLYMPIC ΔΕΚΑΘΛΟ» στις δεξιότητες νέων επιχειρηματιών

14. Προσαρμογή της επιχείρησης στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον – Πρωτοβουλίες & δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ