Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. να μας ενημερώσουν για τα στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail, τηλέφωνο και δ/νση), ώστε να επικαιροποιήσουμε το αρχείο της εταιρίας.

Επίσης, προσκαλούνται να μας ενημερώνουν για πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των ΚΕΣΥΠ, γραφείων διασύνδεσης πανεπιστημίων, ιδιωτικών γραφείων κτλ που έχουν σχέση με θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ώστε να αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Αναρτάται, τέλος, στον συγκεκριμένο χώρο κάθε ενημερωτική ανακοίνωση που αποστέλλεται στην ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και αφορά επιστημονικά συναφή θέματα. Οι αναρτήσεις γίνονται με χρονολογική σειρά, από τις πλέον πρόσφατες  στις παλαιότερες.